Sau 2, 2023
100 Views

Nesudėtingas planetaeigio modelis

Written by

Nesudėtingas planetaeigio modelis. Siūlomas automatinis kitų planetų tyrimo įtaiso modelis bus aprašomas labai trumpai. Pirma, tai jums leis parodyti iniciatyvą ir kai ką sugalvoti, kai ką patobulinti. Antra, jeigu jums bus siūlomos tam tikros medžiagos ir dydžiai, o tų medžiagų neatsiras po ranka, tai vis vien reikės jas keisti.

Pradžiai padarykite labai paprastą planetaeigio modelį triratį savaeigį įtaisą, kuris judės, per atstumą gavęs komandą. Modelį valdančius impulsus mums atstos į pipetę pritrauktas vanduo.

Pirmiausia iš faneros išpjaukite maždaug 12 centimetrų skersmens apskritą platformą.

Platformos viršuje reikės sumontuoti mechanizmą, suteikiantį aparatui judėjimą, ir jo vairo įtaisą. Apačioje bus važiuoklė. Ratai bus trys: du užpakaliniai varantieji ir vienas priekinis vairo. Mėnuleigiai, kurie sėkmingai keliavo per Mėnulį, turėjo po aštuonis ratus, ir visi jie buvo varantieji.

Vietoj ratų panaudokite dvi plastmasines mėgėjiškos 8 milimetrų kino juostos rites. Jų skersmuo apie 5 centimetrus. Žinoma, tokie ratai gali judėti tik lygiomis grindimis, bet dabar mūsų uždavinys išnagrinėti tik valdymo principą.

Ant ašies iš vamzdelio arba apskrito pagaliuko (galima panaudoti ir pieštuką) užmaukite didžiausią seno, nereikalingo žadintuvo krumpliaratį, prieš tai jį numovę nuo plieninės ašies. Mauti reikia atsargiai replėmis ir atsuktuvu, nukėlus spyruokliuojančiąją plokštelę. Jeigu kaip ašį panaudosite apskritą pieštuką, tai ant jo vidurio reikia standžiai užmauti metalinį (galima išlenkti iš skardos) arba plastmasinį trumpą vamzdelį, o jau ant pastarojo krumpliaratį.

Po platforma mažais varžtais pritvirtinkite du guolius – iš plonos lentos išpjautas atramėles su angomis ašiai su ratais. Kai guoliuose sumontuosite ašį su krumpliaračiu ir ratais, platformoje prieš krumpliaratį išgręžkite skylutę. Į ją įeis sliekinis krumpliaratis, užmautas ant ašies elektrinio mikrovariklio, pastatyto platformos viršuje.

Variklio ašis turi būti statmena į platformą.

Elektrinių mikrovariklių būna įvairių. Visi jie kišeninio žibintuvėlio elementų varomi. Reikia nusipirkti variklį su apsisukimus mažinančiu reduktoriumi. Sliekinį krumpliaratį (,,slieką”) galima išsiimti iš seno nereikalingo žaisliuko. Pasirūpinkite, kad ,,sliekas” ir krumpliaratis gerai sukibtų.

Galbūt reikės priderinti dilde. Kai ,,sliekas” su krumpliaračiu gerai sukibs ir galutinai pritvirtinsite variklį, galėsite pereiti prie vairo įtaisų įrengimo. Kad aparatas netaptų per daug sudėtingas, apsiribokime posūkiu tik į vieną pusę, fiksuodami pasuktą vairą, tai yra po posūkio dešinėn arba kairėn aparatas judės ratu.

Iš trijų lentelių pasigaminkite vairo šakutę. Pritvirtinkite ją prie medinės ašies, į vietą įstatykite ratą, pro guolius ir rato angą prakiškite trumpą ašį. Platformoje išgręžkite skylę ir virš jos priklijuokite stovą su tokia pat ištisine anga. Ant vairo sukamosios ašies uždėkite metalinę arba plastmasinę poveržlę, kad ji mažintų trintį tarp šakutės ir platformos. Viršuje prie vairo vertikaliosios ašies pritvirtinkite medinę juostelę, ją pavadinkime jūrininkų terminu – vairalazde.

Vairalazdės galus į priešingas puses turi tempti spyruoklės.

Kad vairas stovėtų padėtyje ,,tiesiai”, įtempus spyruokles, reikia pasukti vairalazdę ir vielos gabaliuku sulaikyti vieną jos petį, kuris reikiamu momentu gali pasislinkti ir išvaduoti vairalazdės galą. Tada, dviejų spyruoklių veikiamas, vairas pasisuks, ir aparatas judės ratu.

Dabar ant platformos reikia pastatyti kišeninio žibintuvėlio elementą ir sujungti elektrinę grandinę. Prie platformos pritvirtinkite du kontaktinius įtaisus, kuriais elektros srovė iš elemento galės patekti į elektrinį mikrovariklį. Kiekvieną kontaktinį įtaisą sudaro vienas žiogelis ir vienas kontaktas.

Pirmame kontaktiniame įtaise, skirtame varikliui paleisti, kontaktai susideda iš sulenktos žalvarinės plokštelės ir žiogelio kojytės. Žiogelį reikia taip pritvirtinti, kad jo atsegta kojelė liestų žalvarinį kontaktą. Šiek tiek suspauskite žiogelį – kontaktas nutrūks. Tarp jo kojytės ir specialios atramos padėkite mažą, žirnelio dydžio, rafinuoto cukraus gabaliuką. Žiogelis – puiki spyruoklė.

Jis stengiasi visiškai atsilenkti, bet jam neleidžia cukraus gabalėlis.

Jeigu ant to gabaliuko užlašinsime vandens, jis tuoj pat subyrės, žiogelis išsiskės ir sujungs elektrinio variklio kontaktus. Antrasis kontaktinis įtaisas pasitarnaus varikliui sustabdyti. Vandens lašas, patekęs ant kito cukraus gabaliuko, pražiodina kitą žiogelį, kuris tuo metu išjungia variklio maitinimo grandinės kontaktus.

Kai dėl vairo įtaiso, tai prie laido gabaliuko (užkirtiklio), sulaikančio vairalazdę nuo posūkio, reikia pritvirtinti dar vieną žiogelį, o jo kojytę aštrų judantį galą – sukabinti su užkirtiklio kilpele, ,,Vandens impulsas” sudrėkins rafinado gabalėlį, žiogelis išsižios, pastūmės užkirtiklį, o spyruoklių veikiama vairalazdė pasuks vairą.

Jeigu panorėsite, galėsite padaryti ir kitus įtaisus, veikiančius dėl siunčiamojo signalo (šiuo atveju vandens) poveikio. Radijo signalus pakeitėme vandens signalais.

Žinoma, tai labai paprasti įtaisai, o jų paskirtis parodyti, kaip gali būti vykdomos tokios komandos, kaip paleidimas, posūkis, sustojimas. Šiuo atveju trys komandos: trys impulsai – trys vykdymai.

Naujai demonstruojant mūsų įtaisą, reikia vėl užtaisyti jo vykdomuosius organus, paruošti visos programos kartojimui. Turint noro, galima padaryti kartoninį planetaeigio korpusą, į jo stogą įstatyti vamzdelius, nukreiptus į tas vietas, kur turi patekti ,,vandens impulsai”. O užrašai ,,paleidimas”, posūkis”, ,,stop” prie vamzdelių išorinių galų parodys, kur kokią komandą duoti.

Šaltinis – https://lt.wikipedia.org/wiki/Planetoidas

Article Categories:
Įdomybės

Comments are closed.