Lap 17, 2022
74 Views

Oro retinimas vėsinimu

Written by

Oro retinimas vėsinimu. Ankstesniame bandyme stiklinėje oras praretėjo, pašalinus vandenį iš hermetiškai uždaros stiklinės, į kurią negalėjo patekti oras, o dabar padarysime bandymą, kur praretėjimas įvyks orui vėstant.

Paimkite dvi gilias lėkštes, į vieną įpilkite šalto, į kitą – šilto vandens. Į lėkštes su vandeniu įdėkite po vieną kamštį. Šaltame vandenyje plaukiojantį kamštį uždenkite apversta stikline. Oras stiklinėje susislėgs ir išstums vandenį.

Vandens liks tiek nedaug, kad kamštis jau nebeplaukios, o nusileis i lėkštės dugną. Tai mažas nardomojo varpo modelis. Tikras nardomasis varpas yra dugno neturinti plieninė dėžė ar cilindras atviru galu. Jis nuleidžiamas į upės ar kito vandens telkinio, kur reikia atlikti tam tikrus darbus, dugną.

Viduje oras susispaudžia ir neįleidžia ten vandens. Varpe gali būti darbininkų. Į varpą kvėpavimui paduodamas suslėgtas oras. Tobulesni povandeninių darbų įtaisai vadinami kesonais.

Paimkite antrąją stiklinę, gerai ją pašildykite iš pradžių šiltu vandeniu, o paskui verdančiu ir greitai ja uždenkite kamštį, kuris antrojoje lėkštėje plaukioja šiltame vandenyje (šilto vandens reikia tik todėl, kad netrūktų į vandenį leidžiama įkaitinta stiklinė). Iš pradžių kamštis nusileis kartu su vandeniu, o paskui, stiklinei ir jos viduje esančiam orui vėstant, vanduo ir plaukiojantis jame kamštis kils, o stiklinei visiškai atvėsus, jo lygis bus aukštesnis už lėkštėje esančio vandens lygį.

Įkaitęs oras atvėso, jo tūris, taip pat ir slėgis stiklinėje sumažėjo. Į stiklinę vandenį įvarė išorės atmosferos slėgis.

VAKUUMINIS SIURBLYS IŠ SUGERIAMOJO POPIERIAUS

Turbūt jums gerai yra žinomas šis bandymas pilna stiklinė vandens uždengiama paprasto popieriaus lapu, popierius delnu prispaudžiamas prie stiklinės, stiklinė apverčiama aukštyn dugnu, delnas atitraukiamas, o vanduo neišsilieja. Kai jums kas nors iš suaugusiųjų rodė šį bandymą, daugiau panašų į fokusą, tikriausiai aiškino, kad atmosferos slėgis neleidžia vandeniui išsilieti.

Ši bandymą galima patobulinti, stiklinėje dar labiau išretinus orą. Plonasienę stiklinę iki paties viršaus pripilkite vandens, uždenkite ją sugeriamuoju popieriumi arba gerai vandenį sugeriančia popierine servetėle. Ant viršaus padėkite gabalą stiklo ir atsargiai apverskite stiklinę dugnu į viršų. Kai vanduo šiek tiek įsigers į popierių, atverskite stiklinę ir dėl visa ko pastatykite ją į dubenį, ant kurio dugno iš anksto padėkite minkštą skudurėlį arba kempinę.

Atsargiai, nepakreipdami kelkite stiklą. Stiklinė kelsis kartu su juo. Vandeniui įsigeriant į sugeriamąjį popierių, stiklinėje susidarė išretinta erdvė, o išorės slėgio jėga prispaudė stiklą prie stiklinės. Dabar prie vandens svorio prisidėjo ir stiklinės svoris. Norint atitraukti stiklą, reikės šiokių tokių pastangų.

Šaltinis – https://lt.wikipedia.org/wiki/Diuaro_indas

Article Categories:
Įdomybės

Comments are closed.